oktober 11, 2021

Bevidsthed fører til forandring: alt du skal vide om NLP

Som de fleste med et indgående professionelt eller personligt kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier og metoder ved, har vi alle som mennesker et enormt udviklings- og forandringspotentiale.

Uanset hvilke uhensigtsmæssige forhold, tanker eller adfærdsmønstre vi oplever hos os selv eller andre, er der mulighed for effektivt at ændre disse til det bedre. Bevidstheden om de pågældende dynamikker er dog imidlertid en forudsætning for en succesfuld proces; for det er i virkeligheden ganske svært at ændre på noget eller bearbejde mentale mekanismer, man ikke ved, er på spil.

Som psykologisk retning beskæftiger NLP sig med de sammenhænge og den vekselvirkning, der eksisterer mellem menneskets tanker og handlinger. Disse påvirker nemlig hinanden gensidigt, men så snart indsigten i egen begrebsverden er etableret, er første del af vejen til positive forandringer banet.

En forståelse af sindets sprog

NLP er en forkortelse for den engelske betegnelse neuro linguistic programming, der dækker over menneskets mentale begrebsverden og måden, hvorpå vi i hjernen lagrer vores oplevelser, erfaringer og overbevisninger. 

Som psykologisk teori er NLP forankret i den opfattelse, “at uhensigtsmæssig adfærd og mislykket kommunikation beror på, at hvert menneskes udtryksform og adfærd er hæmmet af fastlåste psykologiske mekanismer” (DDO). 

Bevidstheden, forståelsen og accepten af disse mekanismer er dog imidlertid nøglen til at frigøre uforløste, mentale ressourcer, der kan hjælpe og forbedre den enkeltes tilværelse - både på sociale, relationelle, personlige og professionelle planer.

Som metode anvendes NLP i psykoterapi og coaching således som et redskab til at give indsigt i og øge bevidstheden om individuelle, mentale processer med hensigt på at skabe positive forandringer hos andre mennesker.

Selvom der som udgangspunkt er en uddannelsesmæssig og praksisnær forskel på en NLP psykoterapeut og en NLP coach, så anvendes teorien og metoden grundlæggende til at hjælpe patienter og klienter med:

  • at bryde negative tankemønstre;
  • at ændre uhensigtsmæssige reaktioner og adfærd;
  • at bearbejde og overvinde frygt og fobier;
  • at nå personlige eller professionelle mål.

Dette er naturligvis blot et udsnit og en simplificering af metodens mangefacetterede forandrings- og udviklingsmuligheder, da NLP er en effektiv, psykologisk tilgang til at arbejde med en lang række lidelser, tilstande og menneskelige erfaringer.

Tag en NLP uddannelse

Går du med et ønske om at få en introduktion til NLP og de mange muligheder, det tilbyder i teori og praksis, eller er du klar til at blive certificeret NLP practitioner? Så er Dansk NLP Institut en af landets førende uddannelsesinstitutioner og specialister på området.

Hos Dansk NLP tilbydes alt fra kortere kurser til længerevarende uddannelsesforløb inden for NLP coaching og psykoterapi, og uanset formatet vil man her blive klogere på menneskets mentale mekanismer.

Den viden og kompetenceudvikling, man får og gennemgår på Instituttet, har dog ikke kun et teoretisk og praksisorienteret formål; det bevæger sig også uforsætligt indad og tillader dig at reflektere over din egen selvopfattelse og måder at anskue verden på.


Således vil man på egen krop komme til at opleve det forandringspotentiale, NLP som terapiform har, når man deltager i Dansk NLP’s coaching uddannelse eller et af de andre attraktive tilbud.

Styrk dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse, udvikling og samarbejde

Ring på telefon: 70 10 11 70 - Hverdage kl. 09-16
eller send os en mail på: post@institutforpsykoterapi.dk
Institut For Psykoterapi - Hornemansgade 36A - 2100 København - Telefon: 70 10 11 70 - post@institutforpsykoterapi.dk
Copyright © Institut For Psykoterapi 2021