Blogindlæg

januar 21, 2022
Få brugbare redskaber og styrk jeres parforhold med parterapi

Parterapi er, som navnet indikerer, en terapiform, der henvender sig til par. Der kan imidlertid være mange forskellige grunde til at opsøge en parterapeaut, og det er ikke kun i forhold, hvor problemerne har vokset sig store, at terapien kan være en værdifuld størrelse. Parforhold kræver tillid og kommunikation, og for de fleste af os […]

Læs mere
november 23, 2021
Narrativ terapi: sproget påvirker vores selvopfattelse

Narrativ terapi kan umiddelbart godt lyde som en kompleks terapiform, men når først man forstår de grundantagelser, terapien bygger på, er der gode forudsætninger for effektiv behandling. Så hvad er narrativ terapi? Sproget er fokus i terapien I 1980’erne opstod narrativ terapi som en del af den psykologiske lære. Som navnet indikerer, tager terapiformen udgangspunkt […]

Læs mere
november 8, 2021
Når de store tanker trykker: eksistentiel terapi er vejen mod accept og selvbestemmelse

De fleste mennesker vil på et tidspunkt i sit liv opleve, at tilværelsen kan være hård og svær. Livet er en uforudsigelig størrelse, og langt hen ad vejen har ingen af os kontrol over, hvad det bringer. Men selvom livet er det, der danner rammerne for vores tilværelse, er det op til hver enkelt af […]

Læs mere
oktober 11, 2021
Bevidsthed fører til forandring: alt du skal vide om NLP

Som de fleste med et indgående professionelt eller personligt kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier og metoder ved, har vi alle som mennesker et enormt udviklings- og forandringspotentiale. Uanset hvilke uhensigtsmæssige forhold, tanker eller adfærdsmønstre vi oplever hos os selv eller andre, er der mulighed for effektivt at ændre disse til det bedre. Bevidstheden om […]

Læs mere
oktober 7, 2021
Coaching og konflikthåndtering: uddannelse og personlig udvikling

Coaches er, ligesom terapeauter og psykologer, blevet vigtige samarbejdspartnere for alle, der ønsker at udvikle sig og opnå positive forandringer i sit liv. Uanset om der er tale personlige eller professionelle forhold, er coaching en effektiv samtaleform, der hjælper den enkelte med at nå sine mål, ændre sine tanke- og adfærdsmønstre eller få det bedste […]

Læs mere
september 6, 2021
Forbedr dine relationer med psykodynamisk / psykoanalytisk terapi

Psykodynamisk terapi er en dybdegående form for samtale- og psykoterapi, der tager udgangspunkt i Freuds psykoanalytiske principper. Fokusset i psykodynamisk terapi er rettet mod at støtte og styrke klienten i at udtrykke, genkende, anerkende, forstå og ikke mindst acceptere de negative, modsætningsfyldte og irrationelle tanker, denne måtte opleve. Der skelnes imidlertid ikke mellem psykoanalytisk og […]

Læs mere
september 2, 2021
Der er hjælp at hente: effektiv behandling af chok og traumer

De færreste mennesker går igennem livet uden at opleve tab, krise eller ubehagelige hændelser. Traumer er imidlertid en relativ størrelse, og måden, man reagerer på, kan afhænge af alt lige fra personlighed og opvækst til tidligere erfaringer og sygdomme. Svære traumatiske hændelser dækker over vold, voldtægt og selvmord i nære relationer til ulykke, krig, terror […]

Læs mere
august 27, 2021
Når det underbevidste tager over: hypnoterapi skaber positive forandringer

Hypnoterapi er en effektiv, terapeautisk behandlingsform, der har til formål at skabe positive forandringer hos klienten. Ved at arbejde direkte med de overbevisninger eller traumer, der er lagret i underbevidstheden, kan hypnoterapeauten hjælpe kilenten med at bearbejde, ændre, neutralisere eller bryde med negative automatiske tanker, følelser og adfærdsmønstre. Hvad er hypnoterapi? Hypnoterapi er en behandlingsform, […]

Læs mere
august 23, 2021
Effektiv holistisk behandling med tankefeltterapi

Tankefeltterapi (FTF) er en holistisk behandlingsform, der tager udgangspunkt i sammenhængen mellem følelser, krop og tanker. Gennem en kombination af psykologiske samtaleredskaber og blid stimulering af kroppens energibaner behandles psykiske og fysiske problemstillinger og ubehag, til man opnår mental balance og ro i krop og sind. Hvad er tankefeltterapi? Tankefeltterapi er en effektiv terapiform udviklet […]

Læs mere
august 5, 2021
Samtaleterapi: effektiv personlig udvikling

Samtaleterapi er en effektiv terapiform, der grundlæggende tager udgangspunkt i dybdegående samtaler mellem klienten og en coach, psykoterapeaut eller psykolog. Terapien anvendes til en lang række personlige og psykiske problemstillinger og har til formål at hjælpe og støtte klienten i processen mod bedre livskvalitet. I mange tilfælde er samtaleterapi årsagsbetinget. Det vil sige, at man […]

Læs mere

Styrk dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse, udvikling og samarbejde

Ring på telefon: 70 10 11 70 - Hverdage kl. 09-16
eller send os en mail på: post@institutforpsykoterapi.dk
Institut For Psykoterapi - Hornemansgade 36A - 2100 København - Telefon: 70 10 11 70 - post@institutforpsykoterapi.dk
Copyright © Institut For Psykoterapi 2021