september 2, 2021

Der er hjælp at hente: effektiv behandling af chok og traumer

De færreste mennesker går igennem livet uden at opleve tab, krise eller ubehagelige hændelser. Traumer er imidlertid en relativ størrelse, og måden, man reagerer på, kan afhænge af alt lige fra personlighed og opvækst til tidligere erfaringer og sygdomme.

Svære traumatiske hændelser dækker over vold, voldtægt og selvmord i nære relationer til ulykke, krig, terror og tortur. I psykologien defineres traume som “en rystende oplevelse, der (ubevidst) virker skadelig på en person længe efter, at begivenheden er indtruffet” (DDO).

Oplever man svære tab eller traumer, kan kan det altså have alvorlige konsekvenser for ens krop, psyke, ressourcer og generelle livskvalitet. I særligt svære tilfælde kan traumer udløse en række psykiske gener og psykiatriske lidelser, hvor angst, depression og PTSD er blandt de hyppigste. Og det kræver behandling.

Behandling og heling af komplekse traumer

Når man behandler traumer, er det vigtigt at tage individuelle hensyn. Traumeterapien kan ikke sættes på formel, da traumer manifesteres forskelligt, og adfærds- og reaktionsmønstre varierer fra person til person.

Et behandlingsforløb bør derfor tilpasses den enkeltes problemstillinger og symptomer på traume, og er der tale om fortrængte traumer eller traumer fra barndommen, er det imidlertid vigtigt at få klarlagt hændelsernes natur og påvirkning.

Forståelse for og viden om egne reaktioner, følelser og adfærd er første skridt i behandlingen, lige så vel som sammenhængen mellem hændelsen og de efterfølgende symptomer er afgørende for tilrettelæggelsen af forløbet.

Aktiv bearbejdelse kræver mod og vedholdenhed

At bearbejde traumer kræver en indsats fra både behandleren og klientens side. Da der ofte er tale om svære hændelser og stærke følelser, kan det føles utroligt svært at italesætte, hvorfor tillid og villighed parterne imellem er afgørende for succesfuld behandling.

Mange forsøger per automatik at undgå at konfrontere sine traumatiske oplevelser. Men undgåelsesadfærd kan være særdeles invaliderende, ligesom konkrete problemstillinger som vrede, angst, søvnbesvær, smerter, social isolation og lavt selvværd m.m. er nogle af de drænende følger, traumer kan have.

I svære tilfælde kan traumer udløse en række psykiske gener og psykiatriske lidelser, hvor angst, depression og PTSD er blandt de hyppigste. Og når først et traume er manifesteret som en psykisk lidelse, kan vejen ud af ubehaget føles lang og uoverskuelig.

Modløshed, afmagt og kontroltabet kan føles totalt, men ikke desto mindre kan traumeterapi være med til at skabe nye muligheder og perspektiver hos den udsatte.

Hvornår skal man søge hjælp?

Har man PTSD, angst, depression eller andre psykiske gener som følge af traumer, og ens symptomer bliver så voldsomme og længerevarende, at de påvirker adfærd og livskvalitet, så er der behov for at opsøge professionel hjælp.

Særligt ved PTSD og depression er det vigtigt at komme i behandling hurtigst muligt, da undersøgelser viser, at lidelserne er sværere at behandle, jo længere de har stået på. Ved PTSD er kognitiv adfærdsterapi en af de mest effektive terapiformer, og ofte indgår de kognitive metoder også som vigtigt led i traumeterapi.

Uanset hvilke terapeautiske retninger, der anvendes til traumebehandling, er målet altid at hjælpe klienten med at rumme den traumatiske hændelse og finde måder at cope aktivt og sundt med de følelser, der er på spil. 

Gennem viden, forståelse og accept af egne adfærdsmønstre bliver klienten i stand til bedre at styre sine følelser og frygt, og opnå en følelse af tryghed, ro og balance i hverdagen.

Sådan bliver du traumeterapeaut

Behandling af traumer og psykiske lidelser kræver uddannelse og ikke mindst en stor viden om terapeautiske og psykologiske dynamikker. Som behandlingsform tager traumeterapi grundlæggende udgangspunkt i samtale- og psykoterapeautiske principper, mens kognitive adfærdsmetoder ofte også anvendes ved lidelser som PTSD.

Hos Dansk NLP har du mulighed for at uddanne dig til psykoterapeaut og opnå den nødvendige viden og kvalifikationer, der skal til for at hjælpe andre mennesker til at bearbejde tab, traumer og psykiske problemstillinger. 

Har du i forvejen en række sundhedsfaglige kvalifikationer, er der også mulighed for efteruddannelse og certificerede kurser, der kan bidrage med de fornødne kompetencer. Læs mere om anerkendte NLP uddannelser og kurser her.

Styrk dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse, udvikling og samarbejde

Ring på telefon: 70 10 11 70 - Hverdage kl. 09-16
eller send os en mail på: post@institutforpsykoterapi.dk
Institut For Psykoterapi - Hornemansgade 36A - 2100 København - Telefon: 70 10 11 70 - post@institutforpsykoterapi.dk
Copyright © Institut For Psykoterapi 2021