januar 21, 2022

Få brugbare redskaber og styrk jeres parforhold med parterapi

Parterapi er, som navnet indikerer, en terapiform, der henvender sig til par. Der kan imidlertid være mange forskellige grunde til at opsøge en parterapeaut, og det er ikke kun i forhold, hvor problemerne har vokset sig store, at terapien kan være en værdifuld størrelse.

Parforhold kræver tillid og kommunikation, og for de fleste af os er romantiske relationer også forbundet med en vis form for kompromis. Det hele er ikke altid en dans på roser, og selvom man er et godt match, er vi alle nu engang bare mennesker.

Ifølge en undersøgelse fra 2018 mener hver femte dansker, at de oplever problemer og udfordringer i sit parforhold. Trods dette udgør en relativ stor procentdel, er det stadig de færreste, der aktivt søger professionel hjælp. Og det er en skam - for der kan være masser at vinde ved at besøge en parterapeaut.

For mange vælger parterapi fra

Selvom det efterhånden er bevist, at parterapi kan rykke bjerge, er der stadig mange danskere, der vælger parterapi fra. For nogle handler det udelukkende om økonomi, mens mange afviser muligheden på baggrund af, at det kan føles grænseoverskridende og måske endda skamfuldt.

Generelt hviler der et stigma og en uheldig diskurs omkring dét at søge professionel hjælp. Og selvom vi skriver 2022, er der også stadig mange, der ikke er klar over, hvilke tilbud og effektive muligheder der findes for få forholdet på rette kurs igen.

Dermed ikke sagt, at det ikke er legitimt at føle, at problemer i parforholdet er private. Det er helt naturligt - for kærlighed er nu engang en kompleks størrelse, og det kan være svært at åbne sig op over for hinanden og for en fremmet terapeaut.

Ikke desto mindre bør man overveje, om ikke netop det er en investering værd, både økonomisk og følelsesmæssigt, at udforske de tilbud der er.

Hvorfor skal man vælge at gå i parterapi?

Som udgangspunkt kan det være svært at sætte nøjagtige ord på både hvorfor og hvornår, man som par bør begynde i parterapi. Alle par er forskellige, og de eventuelle udfordringer, man oplever, kan variere i både indhold og størrelse.

Når der er sagt, er det alligevel muligt at påpege nogle af de gængse grunde til, at folk vælger at opsøge en parterapeaut. Det drejer sig typisk om:

 • Hjælp til ægteskabet.
 • Parterapi efter utroskab.
 • Parterapi efter separation eller ved skilsmisse.
 • Forebyggende parterapi.

Hvorfor man skal vælge at gå i parterapi, må derfor afhænge af, om man føler, at det forhold, man befinder sig i, og den partner, man har, er indsatsen værd.

For det kræver noget - af begge parter - uanset om det drejer sig om at overkomme udfordringer i ægteskabet; at finde et fælles ståsted efter en skilsmisse, hvor der er børn involveret, eller man bruger parterapi forebyggende som et redskab til åbne forholdets fulde potentiale.

Hvad går parterapi ud på, og hvordan foregår det?

Parterapi følger som udgangspunkt ikke en streng formel. Terapeauten vil altid tilpasse sessionerne efter parets behov og i første omgang forsøge at afdække de dynamikker og mekanismer, der er på spil i de individuelle forhold.

Oftest er udfordringer i forhold forankret i sårbarhed og længsel, og i langt de fleste tilfælde er der tale om en række (uhensigtsmæssige) mønstre i måden, forholdet fungerer på. Mange af os kender til følelsen af, at man har en bestemt rolle i sin relation, og nogle gange kan det være svært at gøre op mod de vaner, man har tillagt sig.

Ligeledes handler det også om måderne, hvorpå man agerer og reagerer i forskellige situationer. Det kan være alt lige fra at være afvisende, stille, vred, aggressiv - ja selv voldelig. Og typisk er der et mønster i, hvornår disse følelser bliver udløst, ligesom der også oftest er en dybere grund til, at man reagerer, som man gør.

Det er således parterapeautens job at finde frem til de dynamikker, der er på spil, og med respekt og nænsomhed forsøge at få parret til at italesætte og kommunikere de underliggende følelser, således man sammen kan finde en vej til det bedre.

Spørgsmål, øvelser og metoder

Generelt kan man sige, at parterapi følger tre forskellige faser, som hver især beror på forskellige spørgsmål og øvelser. I den første fase handler det imidlertid om at få bevidstgjort de mønstre, der giver udfordringer, og som skaber afstand mellem jer.

I fase to arbejder I, guidet af terapeuten, med at (gen-) opbygge nye, konstruktive mønstre, samtidig med at der fokuseres på at styrke nærhed og det fælles engagement i jeres forhold.

I den tredje fase arbejdes der på fortsat at styrke de forandringer, der er blevet skabt, således de med tiden bliver til gode vaner, der føles naturlige.

Gode råd til dig, der overvejer parterapi

Sidder du i en situation, hvor du overvejer, om parterapi er det rigtige for dig og for jer? Så er der en række spørgsmål, du kan stille dig selv, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om det er tid til at opsøge professionel hjælp:

 • Føler du, at du og/eller din partner er kørt fast, og at jeres forhold ikke rykker sig i en positiv retning?
 • Føler du, at jeres kommunikation går skævt, og at det kan være svært at udtrykke dine følelser? Har din partner svært ved at udtrykke sine følelser for dig?
 • Har du behov, du ikke føler bliver mødt eller opfyldt?
 • Føler du dig overset, negligeret eller på andre måder tilsidesat?
 • Overvejer du at blive separeret, eller ønsker din partner en skilsmisse?
 • Ønsker du (og/eller din partner) hjælp til at navigere efter en skilsmisse, så jeres fælles børn bliver påvirket mindst muligt?
 • Er du udsat for vold - fysisk, psykisk, seksuelt, materielt eller økonomisk?

Kan du svare ja til en eller flere af disse punkter, kan parterapi formentligt hjælpe dig videre.

Der findes mange dygtige parterapeauter rundt om i landet, ligesom de fleste med en uddannelse fra Dansk NLP Institut også har de nødvendige kompetencer til at hjælpe dig og din partner med at styrke jeres forhold til hinanden.

Styrk dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse, udvikling og samarbejde

Ring på telefon: 70 10 11 70 - Hverdage kl. 09-16
eller send os en mail på: post@institutforpsykoterapi.dk
Institut For Psykoterapi - Hornemansgade 36A - 2100 København - Telefon: 70 10 11 70 - post@institutforpsykoterapi.dk
Copyright © Institut For Psykoterapi 2021