august 27, 2021

Når det underbevidste tager over: hypnoterapi skaber positive forandringer

Hypnoterapi er en effektiv, terapeautisk behandlingsform, der har til formål at skabe positive forandringer hos klienten. Ved at arbejde direkte med de overbevisninger eller traumer, der er lagret i underbevidstheden, kan hypnoterapeauten hjælpe kilenten med at bearbejde, ændre, neutralisere eller bryde med negative automatiske tanker, følelser og adfærdsmønstre.

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapi er en behandlingsform, der kombinerer hypnosens virkemidler med samtaleterapiens psykologiske praksisser. Formålet er at bringe de underbevidste ressourcer i spil og få adgang til glemte traumer, undertrykte erfaringer eller til at bryde negative vaner og mønstre hos klienten.

Hypnose defineres i sig selv som en tilstand af øget opmærksomhed og et koncentreret indre fokus, og metoden anvendes til at ændre på de uhensigtsmæssige, fejlagtige og irrationelle overbevisninger, klienten måtte have om sig selv eller omverden.

Da vores opfattelse og forståelse af verden er lagret i underbevidstheden, kan hypnoterapi være en effektiv behandlingsform, der tillader os at arbejde direkte med erfaringer, traumer og overbevisninger forankret i det underbevidste.

Ofte agerer mennesket ud fra en subliminal, følelsesmæssig indlæring, og selve underbevidstheden kan anskues som en beskyttelsesmekanisme mod ubehag fra tidligere oplevelser, traumer eller lignende. Underbevidstheden er en naturlig del af alle mennesker, men beskyttelsesniveauet kan i visse tilfælde være uhensigtsmæssig og med til at nedsætte livskvaliteten.

Målet med hypnoterapi er derfor bl.a. at skabe ro, forandringer og balance i krop og sind ved at påvirke de automatiske tanker, følelser og handlinger, der udløses på det subliminale plan.

Trance: en tilstand af øget opmærksomhed i krop og sind

At være i trance kan defineres som en oplevelse af dyb afslapning, hvor ens mentale fokus og opmærksomhed er rettet indad. Man sover ikke og kan stadig høre alt, hvad der sker i rummet omkring en.

Rent neurologisk bevæger hjernebølgerne sig i trance på alfa/theta-niveau. Når disse hjernebølger er aktiverede, er ens bevidsthed ikke længere den dominerende mekanisme. Det betyder, at hjernes kritiske, logiske og rationelle dynamikker er i en form for midlertidig dvale, hvilket bevirker, at underbevidstheden er mere modtagelig over for ændringer og forslag. Og det er netop i trancen, at forandringerne kan finde sted.

Hypnoterapi i praksis

Når man opsøger en hypnoterapeaut, er tilliden mellem klient og terapeaut altafgørende for en succesfuld behandling. Ingen kan hypnotiseres mod sin vilje, og det kræver tillid at lukke et fremmed menneske ind i sine tanker og sind.

I mødet mellem klient og terapeaut etableres tillid gennem dialog, og i den indledende samtale klarlægges, hvilke problemstillinger og mål, klienten kommer med. Hypnoterapi foregår herefter på følgende måde:

  • Klienten sætter eller ligger sig godt til rette med åbne eller lukkede øjne.
  • Terapeauten guider klienten til en tilstand af trance. 
  • Når trancetilstanden er opnået, begynder det terapeautiske arbejde, og terapeauten kommer med forslag, positive indvendinger og simple spørgsmål til klienten undervejs. 
  • Disse har til formål at åbne op for gemte erindringer, fastlåste overbevisninger eller negative dynamikker forankret i underbevidstheden. 

Når hyponterapeauten er færdig med hypnosen, guides klienten lige så stille tilbage til normal bevidsthed ved, at opmærksomheden igen rettes udad. Klienten kan til enhver tid selv bryde sin trancetilstand og flytte sit fokus tilbage til rummet.

Hypnoterapi mod angst, depression, stress og andre lidelser

Lider man af angst, depression, OCD eller stress, eller tynges man af fobier eller tidligere traumer, kan hypnoterapi være en effektiv behandlingsmetode, der sikrer permanente forandringer hos klienten.

Andre problemstillinger som jalousi, vægttab og lavt selvværd kan også afhjælpes gennem hypnoterapi, da behandlingsformen netop beskæftiger sig med at bryde vaner, mønstre og automatiske tanker og følelser.

Alt efter ens problemstilling(er) og ønsker for fremtiden, kan der være behov for at gentage behandlingen med hypnoterapi over en række sessioner, før det ønskede resultat er opnået. Typisk varer en session mellem en-halvanden time, afhængig af behandler og den aktuelle problemstilling.

Hypnose og hypnoterapi: hvad er forskellen?

I hypnoterapi anvendes hypnose som led i den individuelle behandling. Her målrettes hypnosen til den enkeltes problemstillinger og ønsker, og klienten er selv en aktiv del af processen.

I modsætning hertil foregår hypnose hos en almindelig hypnotisør efter den gamle skole. Ofte anvendes færdiglavede scripts til at guide klienten mod en tilstand af dyb afslapning, men de suggestioner, der introduceres, er ikke nødvendigvis tilpasset den enkeltes behov.

En certificeret hypnoterapeaut er således ofte en bedre valg, hvis man ønsker mere permanente og konkrete forandringer i sit liv.

Hvordan bliver man hypnoterapeaut?

At blive hypnoterapeaut kræver imidlertid en bestemt uddannelse, og når man som klient vælger behandler, er det derfor vigtigt at sikre sig, at terapeauten har de nødvendige kvalifikationer og certificeringer. 

Er man i forvejen uddannet psykoterapeaut eller psykolog, kan man opkvalificere sig til hypnoterapeaut, f.eks. gennem dette 5-dages kursus i hypnoterapi

Et sådan kursus henvender sig særligt til dem, som gerne vil effektivsere sin terapeautiske praksis ved at implementere hynosetekningger, blive fortrolig med hypnosens virkemidler og anvende hypnose i arbejdet med klienterne m.v.

Styrk dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse, udvikling og samarbejde

Ring på telefon: 70 10 11 70 - Hverdage kl. 09-16
eller send os en mail på: post@institutforpsykoterapi.dk
Institut For Psykoterapi - Hornemansgade 36A - 2100 København - Telefon: 70 10 11 70 - post@institutforpsykoterapi.dk
Copyright © Institut For Psykoterapi 2021