august 23, 2021

Effektiv holistisk behandling med tankefeltterapi

Tankefeltterapi (FTF) er en holistisk behandlingsform, der tager udgangspunkt i sammenhængen mellem følelser, krop og tanker. Gennem en kombination af psykologiske samtaleredskaber og blid stimulering af kroppens energibaner behandles psykiske og fysiske problemstillinger og ubehag, til man opnår mental balance og ro i krop og sind.

Hvad er tankefeltterapi?

Tankefeltterapi er en effektiv terapiform udviklet gennem 25 års forskning af den amerikanske psykolog, Dr. Roger Callahan. Terapiformen kombinerer den ældgamle, kinesiske meridianlære med den klassiske samtaleterapi fra vesten.

Meridianlæren er imidlertid en metode, der beror på den antagelse, at ubehag og symptomer opstår, når kroppens energibaner, meridianer, er i over- eller underbalance. I tankefeltterapi stimuleres udvalgte meridianer gennem en let banken eller tapping, alt imens klienten fokuserer på sit ubehag.

Rationelt tror mange, at de kan tænke sig ud af sine problemer. Men symptomer og ubehag er ofte forankret i kroppen og dennes cellehukommelse, og det er derfor sjældent muligt blot at tænke sig ud af ubehag og smerter.

Tænkehjernen alene er nemlig ikke nødvendigvis nok til at afhjælpe disse problemstillinger. I stedet er der behov for at aktivere tanke-, følelses- og kropshjernen samtidig, hvorfor der med tankefeltterapi er tale om en helhedsorienteret, holistisk behandlingsform.

Sådan foregår tankefeltterapi i praksis

Behandlingen af psykiske og fysiske udfordringer ved en professionel tankefeltterapeaut forgår som udgangspunkt gennem kombinationen af samtaleterapi og en blid, fysisk tapping på udvalgte punkter på kroppen. 

I samarbejde med terapeauten skal klienten forsøge at fremmane de negative følelser og det ubehag, der ofte opstår i en given situation eller som følge af en bestemt hændelse eller traume.

Når man som menneske oplever ubehag, aktiveres kroppens alarmberedskab - dette sker i den del af hjernen, der kaldes amygdala. Når terapeauten samtidig stimulerer udvalgte meridianpunkter under behandlingen, modtager amygdala besked om at slå alarmerne fra, selvom de udløsende tanker stadig er der.

Dette bevirker, at hjernen, efter gentagne tappings på energibanerne, modtager signaler om, at det, der der tidligere har rodfæstet sig som en trussel i krop og sind, ikke er en faktisk trussel. Dermed opløses traumet, og personen anses som færdigbehandlet.

Erfaringer med tankefeltterapi: effektivitet og evidens

Det lyder måske en smule fantastisk og forenklet, og alt efter graden af klientens traume eller ubehag, kan det da også kræve flere behandlingsgange ved en professionel tankefeltterapeaut, før omkodningen i hjernen for alvor indtræffer.

Men uanset sværhedsgraden af ubehaget og den skeptiske konsensus omkring alternative behandlingsformer, er der evidens for, at tankefeltterapi virker.

Faktisk er den videnskabelige dokumentation så tilstrækkelig, at tankefeltterapi er godkendt som evidensbaseret metode til behandling af psykiske problemstillinger som angst, depression og stress i USA. Dertil kommer en række forskellige studier, der viser at op mod 90% af klienter med angst oplever en bedring, mens mere end 75% oplever at blive symptomfrie efter gennemsnitligt tre behandlinger.

Herhjemme foreligger også et utal af positive erfaringer med tankefeltterapi mod angst, traumer, fobier og andre psykiske udfordringer hos både børn og voksne.

Er man i tvivl om, hvorvidt tankefeltterapi er den rette behandlingsform ift. ens egne problemstillinger, findes der naturligvis også andre effektive metoder til behandling af psykiske lidelser. Blandt andet er kognitiv adfærdsterapi og psykoterapi nogle af de mest udbredte og anvendte terapiformer i Danmark.

Styrk dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse, udvikling og samarbejde

Ring på telefon: 70 10 11 70 - Hverdage kl. 09-16
eller send os en mail på: post@institutforpsykoterapi.dk
Institut For Psykoterapi - Hornemansgade 36A - 2100 København - Telefon: 70 10 11 70 - post@institutforpsykoterapi.dk
Copyright © Institut For Psykoterapi 2021