august 5, 2021

Samtaleterapi: effektiv personlig udvikling

Samtaleterapi er en effektiv terapiform, der grundlæggende tager udgangspunkt i dybdegående samtaler mellem klienten og en coach, psykoterapeaut eller psykolog. Terapien anvendes til en lang række personlige og psykiske problemstillinger og har til formål at hjælpe og støtte klienten i processen mod bedre livskvalitet.

I mange tilfælde er samtaleterapi årsagsbetinget. Det vil sige, at man gennem samtale aktivt søger at blive klogere på de underliggende situationer, hændelser, vaner eller mønstre, der begrænser personen i at leve det liv, som han/hun gerne vil.

Refleksionen over egen situation og problemstillinger fører til en øget selvforståelse, og gennem samtaler, strategier og værktøjer hjælpes man på vej til en sundere bearbejdelse og håndtering af de oplevelser eller uhensigtsmæssige impulser, der tynger i hverdagen.

Der er altså tale om en terapiform, der baner vejen for muligheder, forandringer og selvudvikling, og uanset hvilken problemstilling eller livssituation, man befinder sig i, er der hjælp og støtte at hente.

Hvad er samtaleterapi, og hvem kan gavne af metoden?

Samtaleterapi er kommunikativt forankret og tager som hovedregel udgangspunkt i dialogen mellem klienten og terapeauten. Terapiformen kaldes ofte også for psykoterapi og anvendes til en bred vifte af personlige udfordringer og psykiske sindslidelser såsom:

  • Angst, depression og stress.
  • Uhensigtsmæssige reaktionsmåder og negative tankemønstre.
  • Ændring af vaner og adfærd.
  • Bearbejdelse af skilsmisse, sorg, sygdom, traumer og tunge oplevelser.

Samtaleterapi anvendes også i tilfælde, hvor man ønsker at:

  • forme og tage kontrol over egen tilværelse;
  • blive bedre til at kommunikere egne tanker og følelser;
  • opnå bedre selvtillid og selvtilfredsstillelse;
  • ændre eller styre ens evne til at binde sig og forpligte sig, f.eks. i parforhold.

Der er således tale om en alsidig terapiform, der skaber indsigt og forståelse for de dynamikker og mekanismer, der påvirker ens hverdag, forårsager ubehag eller begrænser ens personlige, sociale eller professionelle potentiale.

Hvordan fungerer samtaleterapi?

Som behandlingsform har samtaleterapi stor, dokumenteret effekt på psykiske sindslidelser som angst og depression. Disse lidelser påvirker både krop, tanker, følelser og adfærd i forskellig grad, og i svære tilfælde kan de opleves direkte invaliderende.

Stress, sorg, skilsmisse og relationelle problemer kan ligeledes have en negativ indflydelse på menneskets livskvalitet, og modløshed, bekymringer, frustrationer, tvivl og rådvildhed er blot nogle af de følelser, der ofte er på spil.

Uanset hvilke lidelser, følelser eller situationer, der ligger til grund, er samtalerne grundstenen i behandlingen. Der er tale om et fortroligt rum, hvor man trygt kan betro sig til behandleren, som åbent, nænsomt og fordomsfrit lytter, støtter og guider klienten mod det liv, han/hun gerne vil have.

Terapeautens rolle

Psykoterapeauter har gennem uddannelse og erfaring opnået en unik menneskelig indsigt og forståelse, der gør dem i stand til hjælpe den enkelte gennem svære perioder. Med udgangspunkt i de individuelle problemstillinger, stiller terapeauten dybdegående spørgsmål, der åbner for refleksion og nye vinkler.

Respekt, tillid og forståelse er blot nogle af terapeautens styrker, og fortroligheden mellem klient og behandler er med til at skabe et rum, hvor personlige forhold sikkert og frit kan drøftes. 

I samtaleterapi er det således først og fremmest betroelsen, der bliver katalysator for processen mod positive forandringer og balance i krop og sind.

Andre effektive former for terapi

Selvom mange terapiformer og coaching tager udgangspunkt i dybdegående samtaler mellem terapeauten og klienten, er der alligevel væsentlige forskelle i behandlingsmetoderne. I kognitiv adfærdsterapi beskæftiger man sig f.eks. med direkte eksponering og aktiv omstrukturering af uhensigtsmæssige tanker og adfærd.

I modsætning hertil beskæftiger metakognitiv terapi sig ikke med tankernes egentlige indhold. Det grundlæggende princip er i stedet, at det er den værdi og opmærksomhed, tankerne tillægges, der er årsag til det ubehag, man måtte opleve.

Det er naturligvis individuelt, hvilken terapiform, der bedst egner sig til de enkelte personer. Alle mennesker er indrettet forskelligt, og nogle belastes af sværere psykiske problemstillinger og diagnoser end andre. Langt hen ad vejen er det dog samarbejdet med terapeauten, tillid, velvilje og ikke mindst mod, der udgør kriterierne for et et succesfuldt behandlingsforløb.

Styrk dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse, udvikling og samarbejde

Ring på telefon: 70 10 11 70 - Hverdage kl. 09-16
eller send os en mail på: post@institutforpsykoterapi.dk
Institut For Psykoterapi - Hornemansgade 36A - 2100 København - Telefon: 70 10 11 70 - post@institutforpsykoterapi.dk
Copyright © Institut For Psykoterapi 2021