juli 16, 2021

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en effektiv behandlingsform, der hjælper mennesker gennem svære tider og med at forbedre deres livskvalitet. Når livet er vanskeligt, kan hverdagen føles uoverskuelig og meningsløs. Selv de mindste ting kan opleves udmattende, og vejen ud på den anden side synes uendelig lang.

Men der er heldigvis hjælp at hente. 

Gennem psykoterapi hjælper terapeuten med at identificere de tanker, følelser og handlinger, der medfører ubehag, og som begrænser personen i dagligdagen. Der kan også være tale om specifikke hændelser i livet eller traumatiske oplevelser, der har manifesteret sig, som forringer tilværelsen og påvirker ens selvforståelse negativt. 

Gennem psykoterapi opnås en indsigt og forståelse for de dynamikker og mekanismer, der forårsager symptomerne, og man introduceres til værktøjer, der leder vejen frem til et bedre liv.

Effektiv behandling af psykiske lidelser

Som behandlingsform anvendes individuel psykoterapi ofte til behandling af psykiske lidelser som angst, OCD, stress og depression. Terapiformen egner sig også til behandling af lavt selvværd, sorg, i forbindelse med mobning, eller andre svære forhold og perioder som følge af eksempelvist dødsfald, skilsmisse eller arbejdsløshed.

I psykoterapien anerkendes menneskets tanker og følelser, og det er italesættelsen af disse, der danner grundlag for behandlingen. I mange tilfælde er der tale om uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, men gennem identificering, erkendelse og en aktiv årsagsbehandling kan disse mønstre brydes.

Selvforståelse og personlig udvikling

Det er imidlertid ikke kun mennesker med psykiske lidelser, der gavner af psykoterapiens værktøjer. Psykoterapi anvendes også til folk, der ikke nødvendigvis er i krise, men som søger en bedre selvforståelse, og som ønsker at udvikle sig - både på personlige, sociale og professionelle planer.

Uanset hvilke årsager, oplevelser og følelser, der går forud for henvendelsen til en psykoterapeut, så er der tale om en effektiv terapiform, der ved hjælp af dybdegående samtaler og menneskelig indsigt baner vejen for positiv selvudvikling og øget livskvalitet.

Der er forskel på en psykolog og psykoterapeut 

En psykoterapeut er ikke det samme som en psykolog. Forskellen består blandt andet i, at psykoterapeuter under uddannelse selv har gennemgået terapiforløb og personlig selvudvikling, der har givet en unik førstehåndserfaring med både værktøjer og forløb. 

En psykoterapeut adskiller sig også ved, at de i modsætning til psykologer ikke er uddannet til at stille psykiske og kliniske diagnoser. Psykoterapeuter er heller ikke en del af det offentlige behandlingssystem, men ikke desto mindre er der stadig tale om kompetente behandlere med unik indsigt i psykiske mekanismer.

Læs mere om psykoterapeautuddannelsen her.

Hvordan foregår psykoterapi?

Typisk foregår psykoterapi individuelt. Det vil sige, at man som patient mødes med en enkelt terapeaut, som gennem dialog sporer sig ind på de tanker, følelser, handlinger eller hændelser, der har en negativ indflydelse på personen.

Hvordan og hvorfor psykoterapi hjælper, afhænger af forskellige faktorer. Hvilke følelser og tanker er på spil? Hvordan og hvor ofte kommer symptomer til udtryk? Hvilke hændelser eller traumer udløser ubehag?

Det kan opleves svært og grænseoverskridende at åbne sig op for sin terapeut. Men med mod, vilje og tillid bliver selve italesættelsen og erkendelsen af ens oplevelser skridtet mod et bedre liv.

I nogle tilfælde opsøges psykoterapeuter også af par og familier, ligesom det kan være gavnligt at inddrage en ven eller støtteperson under individuel psykoterapi.

Behandlingens varighed er forskellig fra person til person. Forløbet følger ikke en fast formel, da den tilpasses den enkeltes behov og udfordringer. For nogen kan få, enkelte samtaler være tilstrækkeligt, mens andre har brug for et længerevarende forløb.

Bliv klogere på de forskellige former for terapi

Psykoterapi er imidlertid én blandt mange forskellige terapiformer. Alt efter menneskets udfordringer og oplevelser kan andre behandlingsformer vise sig bedre egnede. Derfor har vi her samlet en oversigt over effektive og anerkendte terapiformer, så som:

Selvom der er væsentlige forskelle terapiformerne imellem, vil du også opleve en række overlap og fællesnævnere. Langt hen ad vejen er der nemlig tale om behandlingsformer, der tager udgangspunkt i samtale, og som alle har det klare mål og formål at hjælpe mennesker igennem krise og vanskelige perioder.

Styrk dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse, udvikling og samarbejde

Ring på telefon: 70 10 11 70 - Hverdage kl. 09-16
eller send os en mail på: post@institutforpsykoterapi.dk
Institut For Psykoterapi - Hornemansgade 36A - 2100 København - Telefon: 70 10 11 70 - post@institutforpsykoterapi.dk
Copyright © Institut For Psykoterapi 2021